En bergvärmeanläggning för miljövänlig värme

Brunnsborrarna i Östersund AB är certifierade för energiborrning (bergvärme) av SITAC och utför borrning av energibrunnar samt installerar kollektor enligt Normbrunn-16.

Normbrunn-16 är framtagen av SGU (Sveriges Geologiska Undersökning), Borrföretagen och SVEP (Svenska Värmepumpföreningen).

För att kunna utföra en bra och miljövänlig bergvärmeanläggning är det viktigt med välutbildad personal och ett noggrant val av miljöanpassade produkter. Köldbärarvätskan i kollektorn består av 28 % bioetanol (typ Thermol) och vatten. Slang och övriga plastprodukter är typgodkända enligt SITAC's typgodkännandebevis 0146/04.
Vid montering av kollektorslangar använder vi oss av servicebilar som är specialutrustade för slangmontering.  

Företagen har ansvars- och miljöansvarsförsäkring.

LÄNK TILL INFORMATIONSMATERIAL